De burger kan meer dan de professional (be)denkt


Het vooruitzicht van maatschappelijke organisaties verandert, en hun bedrijfsvoering is aan hervorming toe. Veel organisaties zijn zich te weinig bewust van veranderde klantbehoeften en van hun concurrentie. Herkenbaar?

360° rond helpt organisaties zich een rol te verwerven in de nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit van de samenhang staat daarbij centraal. Door achtergrond en ervaring spreekt 360° rond de taal van de organisaties. Niet de focus op de uitzondering, maar aanhaken bij het gewone maatschappelijke verkeer. Meedoen betekent het ophalen van talenten, in en buiten de organisatie, en het verbinden van passie en creativiteit.


De mix van talenten bepaalt de chemie...


360° rond bekijkt alle invalshoeken van alle kanten. De kernvragen zijn ‘voor wie’ en ‘waarom’. Die vragen koppelen we aan de strategie van uw organisatie. In samenspraak. 360° rond neemt niet over, maar loopt mee. Uw organisatie kan het voortaan zelf. En we verstaan de kunst van het implementeren. Onze adviezen leveren financiële én maatschappelijke meerwaarde.

360° rond heeft ruime ervaring met het adviseren van overheden en (maatschappelijke) organisaties, het begeleiden van (verander)processen en het ontwikkelen van innovatieve concepten.

Het gezicht van 360° rond is Glenn van der Vleuten. Glenn is analytisch, creatief en solide. Zijn energie en humor stimuleren het proces van verandering.

360° rond werkt met name voor overheden en (maatschappelijke) organisaties en richt zich op proces- & projectmanagement, interim-management, beleidsadvisering, training & coaching. Centraal staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie, participatie en sociale innovatie.


De Plekkenmakers

360° rond is lid van De Plekkenmakers. De Plekkenmakers (website) zijn creatieve doeners en analytische denkers in merkstrategie, architectuur, stedenbouw dan wel procesmanagement. Elk met een andere bril op verbonden in een voorliefde voor ruimtelijke vraagstukken. Plekken - binnen en buiten - fascineren De Plekkenmakers. Een fijne plek is meer dan een stapel stenen of een stukje op aarde. Het zijn de mensen, de geschiedenis en de verhalen die een plek identiteit geven en De Plekkenmakers inspireren.

De Plekkenmakers doen in visie- en conceptontwikkeling van gebouwen en gebieden. Dit doen we niet alleen. Afgestemd op elk ruimtelijk vraagstuk werken we voor én samen met plaatselijke overheden, ontwikkelaars, architecten, bewoners, ondernemers en toekomstige eindgebruikers. Wij inspireren, stimuleren, faciliteren, ontwerpen en begeleiden. Centraal in onze aanpak staan participatie en co-creatie.


open_in_new Tekening: Glenn van der Vleuten


Dromenlab

Dromenlab® (website) is de leukste participatiemethode om met elkaar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Een beproefd pop-upconcept dat in het hele land wordt ingezet voor overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, ondernemers en potentiële gebruikers.


open_in_new Tekening: Reggy Hulsken


Expedities

Onze samenleving verandert in rap tempo. En wordt steeds complexer. Zekerheid is verleden tijd. En verandering is aan de orde van de dag. Deze maatschappelijke veranderingen hebben vanzelfsprekend ook hun weerslag op de rol en positie van maatschappelijke organisaties. Subsidieverstrekkers stellen nieuwe eisen aan de wijze waarop zij opereren, resultaten bereiken en prestaties leveren. Overheden en maatschappelijke organisaties zijn ‘in transitie’. Het is een complexe veranderopgave die om een andere aanpak vraagt: niet ‘van bovenaf’ maar ‘van onderop’. 360° rond organiseert met partners expedities; een procesaanpak waarbij alle betrokkenen in de transitie worden uitgenodigd om de ‘reis van visie naar uitvoering’ actief samen te doorlopen.


open_in_new Tekening: Glenn van der Vleuten


Stichting KEPLR Music & Events

Ik ben initiatiefnemer en voorzitter van Stichting KEPLR Music & Events. De stichting wil een cultuurbeweging van onderop faciliteren. Op het niveau van de deelnemers, naar hun vermogen, in hun tempo en zonder enige vorm van subsidie. Gewoon, door passie, energie en wat financiële inbreng als smeerolie. En door de inhoud te laten waar die hoort. Waarbij muziek niet het doel op zich is, maar een middel om mensen te verbinden.


open_in_new Tekening: Rolf Reesink